รายการ นายแน่มาก คฑาวุธ ประจำวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2556 ทางเว็บคนไทยพิทักษ์ประชาธิปไตย ดำเนินรายการโดย หนุ่มลับแล.org

ความเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกของ UDDTODAY - ชุมชนคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มความคิดเห็น!

เข้าร่วม UDDTODAY - ชุมชนคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย

ความเห็นโดย Gui Rong Yao เมื่อ ธันวาคม 8, 2013 เวลา 12:02am

Sutep just give up. you walk in wrong way  you have stop every movement, if you don't you will get big hurt, your supporter they run away from you, you are alone.