เสื้อแดงเชียงใหม่บุกคุ้ม-ศาลากลาง ไล่ "เจ้าดวงเดือน" จี้ยกเก้าอี้ให้ "ชินวัตร" แทน 2013/12/17

ความเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกของ UDDTODAY - ชุมชนคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มความคิดเห็น!

เข้าร่วม UDDTODAY - ชุมชนคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย