ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ถลกหนังเทือก 16 มกราคม 2557

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ talk show "ถลกหนังเทือก" ณ อิมพีเรียลเวิร์ด ลาดพร้าว ทางช่อง Asia Update วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557

ความเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกของ UDDTODAY - ชุมชนคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มความคิดเห็น!

เข้าร่วม UDDTODAY - ชุมชนคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย